Uitvaartvereniging "De laatste Eer" Wons                           
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl 

 

 


Samenstelling bestuur:

Emailadres: delaatsteeer@dorpwons.nlNaam Functie


De heer A. de Boer
Weersterweg 4
8747 NS Wons
0515 - 852033
VoorzitterMevrouw J. Politiek-Yntema
Terpweg 25
8747 NT Wons
Tel.: 0517 - 532174
Secretaresse


De heer R, Elgersma
Weersterweg 25

8747 NR Wons
Tel.: 0517 - 532161
Bestuurslid


Mevrouw A. de Jong-Jousma
Terpweg 36
8747 NT Wons
MB: 06 - 51038773
Bode/Penningmeester


Mevrouw B. Tlstra-Haanstra
Noorderlaan 5
8747 NV Wons
Tel.: 0517 - 532158
MB: 06 - 30116350
Hulpbode