Uitvaartvereniging "De laatste Eer" Wons                            
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl 

Inwoners en oud-inwoners van Wons vanaf 18 jaar kunnen lid worden van de vereniging. Kinderen (t/m 17 jaar) van leden
zijn gratis lid. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar dienen ze zelfstandig lid te worden.


Wij hebben de volgende lidmaatschappen:

1. Gezinslidmaatschap:
Lidmaatschap van man en vrouw met een of meer minderjarige kinderen.
Contributie Euro 20,00

2. Onvolledig gezin:
Lidmaatschap van een ouder met een of meer minderjarige kinderen.
Contributie Euro 15,00

3. Alleenstaanden:
Alle leden van 18 jaar
tot 23 jaar

Contributie Euro 7,50

4. Alleenstaanden vanaf 23 jaar:

Contributie Euro 15,00


De contributie en de ledenkorting worden jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

Het lidmaatschap geldt voor een geheel kalenderjaar en wordt stilzwijgend voortgezet.
Wanneer u het lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit voor 1 januari aan ons door te geven.
Voor betaling van de contributie ontvangt u elk jaar een kwitantie /  betalingsverzoek.

Wij verzoeken onze leden vriendelijk wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing) aan ons door te geven. Onze administratie is beslissend of iemand lid is . U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigen.

Voor meer informatie of aanmelden als lid kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of via het e-mailadres:  delaatsteeer@dorpwons.nl


Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0340 600861
ten name van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer".