Uitvaartvereniging "De laatste Eer" Wons                            
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl 

 

Jubileumschrift 25 jaar begrafenisvereniging 1910-1935

Deel 1       Deel 2       Deel 3

 

 

Nieuwe kleding voor de Wonser dragers.

De begrafenisvereniging "De Laatste Eer"   heeft dankzij de steun van het Molengeld van dorpsbelang, Stichting tot het Nut en Stichting Juckema-Sideriusfonds nieuwe kleding kunnen aanschaffen voor de dragers. Het bestuur en de dragers zijn hier zeer mee ingenomen. De dragers kunnen nu weer stijlvol de uitvaart verzorgen. De Wonser begrafenis vereniging "De Laatste Eer" is een kleine plaatselijke vereniging die de uitvaarten verzorgt voor dorpsgenoten. Vanuit de oorspronkelijke traditie "burenplicht" hulp te geven bij het overlijden van je dorpsgenoot is deze vereniging opgericht. De leden kunnen zo rekenen op de hulp van de bode, dragers en delvers die hun uitvaart verzorgen. Dorpsgenoten die nog niet lid zijn, en hier wel belangstelling voor hebben kunnen informatie inwinnen bij Dhr Ale de Boer.

Tel: 0515-852033. Vanaf 18 jaar kun je lid worden, daarvoor val je onder het lidmaatschap van je ouders. Bode is Mevr Bottje Tilstra MB:. 06 30116350.     

Namens de begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Wons