Welkom in Wons.

 

Hier een overzicht van alle verenigingen/commissies die in Wons actief zijn.

Wie weet zit er wat voor u bij.

Dan kunt u contact opnemen bij één van onderstaande personen.

 

Vereniging

Contactpersoon

Wanneer

Muziekvereniging

Hosanna

Mw. T. Jellema-Douma

Terpweg 4

8747 NT Wons

Tel: 531208

 

Repetitieavond maandag

Elke week vanaf 19.30 uur.

Zangvereniging

It Woldinghekoor

Hannie Haanstra

Terpweg 11

8747 NT Wons

Tel: 0517-531241

 

Repetitieavond donderdag

Elke week vanaf 19.45 uur.

Vrouwenvereniging

Passage Wons-Schraard

Mw A. v.d. Berg-Leyenaar

Weersterweg 20

8747 NS Wons

Tel: 532334

 

Woensdagavond één keer in

de maand.

Vanaf 20.00 uur.

Biljartvereniging

Heren

 

Woensdagavond.

Vanaf 20.00 uur.

Biljartvereniging

Dames

Mw. H. Algra-Fokkema

Weersterweg 2

8747 NS Wons

Tel: 532331

 

Donderdagavond om de week.

Vanaf 20.30 uur.

Biljartvereniging

Ouderen.

Dhr. C.L.Politiek

Terpweg 38

8747 NT Wons

Tel: 531442

 

In onderlinge overleg.

 

Woensdag en/of vrijdag

Morgen.

Klaverjassen

Dhr.A de Jong

Terpweg 24

8747 NT Wons

Tel: 531985

 

Vrijdagavond om de week.

 

Vanaf 20.00 uur.

Vereniging voor

Dorpsbelang Wons

Voorzitter:

Mw. A. Vreeling-Boer

Salverdastraat 6

8747 NM Wons

Tel: 532115

Email dorpsbelangwons@gmail.com

Vergadering de eerste

dinsdag van de maand.

Vereniging voor

Dorpsbelang Wons

 

Dorpsagenda

Mw. W.Feenstra

Salverdastraat 5

8747 NM Wons

Tel: 532024

 

In overleg met Wiepie

kan het dorpshuis gereser-

veerd worden.

Begrafenis vereniging

De laatste eer.

Dhr. A.de Boer

Weersterweg 4

8747 NS Wons

Tel: 0515-852033

Bode:

Mw. B.Tilstra-Haanstra

Hayumerlaan 3

8747 NX Wons

Tel: 532158

J.C.P. Salverdaskoalle

Lagere school

Schoolcommissie

Dhr.C Elgersma

Terpweg 13

8747 NT Wons

Tel: 532058

 

 

 

Peuterspeelzaal

De Byntpjutten

 

Mw.H Postma

Weersterweg 14

8747 NS Wons

Tel: 531303

 

 

Dinsdag en donderdag

morgen van 8.30 uur

tot 11.00 uur.

PKN kerk

mw. T. Tilstra-Wiersma

Terpweg 6 a

8747 NT Wons

tel. 0517 - 854998

email: tjitsketilstra@hotmail.com

 

Jeugdclubs 16- en 16+

Mw A. Elgersma-Joustra

Noorderlaan 6

8747 NV Wons

Tel: 531447

 

16- club vrijdagavond

 

16+ club zondagavond

Sportcommissie

Mw C. Tassebajof

Pastorijelaan  6

8747 NJ Wons

Tel: 531632  

 

Organiseren activiteiten

Kaatscommissie

Mw. J. Folkertsma

Salverdastraat 2

8747 NM Wons

Tel: 531451

 

Zomers

Woensdagavond competitie.

Ouderencommissie

Mw. A. Vreeling-Boer

Salverdastraat 6

8747 NM Wons

Tel: 532115

 

Organiseren aktiviteiten

voor ouderen.