Algemeen

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” verzorgt begrafenissen en crematies voor inwoners en oud-inwoners van Wons, waarbij persoonlijke wensen worden gerespecteerd.
Tevens kan de bode behulpzaam zijn bij de praktische zaken, zoals het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het bestellen van de kist en rouwwagen, het opmaken van de rouwbrieven, het plaatsen van advertenties in dagbladen en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Dit alles in nauw overleg met de nabestaanden.

De uitvaartvereniging is geen commerciele instelling of onderneming, dus verzorging van begrafenissen en crematies geschieden zonder winstoogmerk. Er is met het bestaan van “De Laatste Eer” een waardevolle traditie voor de ¬†toekomst gewaarborgd. De vereniging kan, indien nodig, voor eigen dragers zorgen, die in samenwerking met onze bode, Mevr. A. de Jong-Jousma,

de overledene naar zijn / haar laatste rustplaats brengen. Dit heeft voor velen nog een waardevolle betekenis in deze tijd.
Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze loopkoets.

Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland

Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0340 600861 ten name van Uitvaartvereniging ¬†“De Laatste Eer” te Wons.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40001200