wie, wat, waar

NAAMCONTACTPERSOONGEGEVENS
   
Vereniging voor Dorpsbelang WonsK. Elgersma, voorzitterdorpsbelangwons@gmail.com
 06-14019337 
   
DorpsagendaR. van Slagerenruurdvanslageren70@gmail.com
 06 –  29834920 
   
Website WonsCris Tassebajofwww.dorpwons.nl
 cristassebajof@gmail.com 
   
Facebook Willy Hoekstra Brouwerhetdorpwons.nl
 mellewilly@ziggo.nl 
   
Dorpshuis It ByntR. van SlagerenNoorderlaan 1, Wons
 06-170904180517-532059
   
Verhuur ByntY. de Jongymedejong@ziggo.nl
 06-18772254 
   
Verhuur van attributenK. Elgersmac.elgersma@kpnplanet.nl
van it Bynt06-14019337 
   
Penningmeesters dorpsbelang WonsSonja Plantpenningmeesterwons@outlook.com
 Wildinghelaan 2, 8747 NL WonsIBAN: Ver. voor Dorpsbelang Wons: NL80RABO0340652721
 06-20117852 
   
 Marian Cuperuspenningmeesterwons@outlook.com
 Oude Schoolpad 3, 8747 NN Wons
 06-46456664 
   
Muziekvereniging HosannaD.P. PolitiekElke maandag repetitie 
 Engwierderlaan 23, Makkum19.30-21.45 uur
 06-29287181 
   
Zangvereniging S. de Witte-DijkstraRepetitie elke donderdag 
It Woldinghekoor 19.30-21.45 uur
 0515-231373 
   
VrouwenverenigingWoensdag 1x per maand 
Passage20.00 uur 
   
   
Biljartvereniging HerenJ.A. TilstraIedere woensdag 
 it String 12, Makkum20.00- 00.00 uur
 06-23751419 
   
Biljartvereniging DamesH.Algra-FokkemaDonderdag om de 2 weken
 Weersterweg 2, Wons20.30- 00.00 uur
 0517-532331 
   
KlaverjasclubB. TilstraVrijdag om de week
 Weersterweg 1, Wons20.00- 00.00 uur
 06-24330960 
   
SportcommissieY. de JongOrganiseren sportactiviteiten
 Terpweg , Wonssportcommissie@dorpwons.nl
 06-18772254 
   
KeatsclubJ.AlgraOp woensdag in de zomer
 Weersterweg 2, Wons19.30 uur
 jan_algra_fryslan@hotmail.com 
   
Koffie-ochtendS. van Klink1e vrijdag van de maand
  09.30 uur
 06 – 18774725 
   
OuderencommissieS. van Klink 
   
 06 – 18774725 
   
PKN kerkW. YntemaTsjerkefinster 
 Wildinghelaan 4, WonsH.Haanstra-Tilstra
 0517-469454Terpweg 11, Wons
 wytze@wildinghe.nl0517-531241
  scriba@pknwons.nl
 www.facebook.com/PKN-Kerk-te-Wons 
   
BegrafenisverenigingJ.Politiek-Yntemadelaatsteeer@dorpwons.nl
“De Laatste Eer”Terpweg 25, Wonsonline via www.dorpwons.nl
 0517-532174 
 bode: mw. A. de Jong-Jousma 
 0517-531444 
 06 – 51038773 
   
Dorpskrant Ut it HertSytske van Klinkdorpskrant@dorpwons.nl